Home

EEN  SELFIE  OM TROTS  OP  TE  ZIJN

Het ritme van alledag is weer bepalend. Zo is de rust teruggekeerd voor de deelnemers en de direct betrokkenen bij de muziek- en theaterproductie “D’r Put”. Na het succes van “Kuusj” in 2005, een theaterstuk gebaseerd op de wereldberoemde Christmas Carol  van Charles Dickens werd andermaal besloten tot een gezamenlijke productie van MTG (Margratens Toneel Gezelschap),  MMK (Mergelland Mannenkoor) en enkele anderen. De aanpak was echter anders.  Nu werd gekozen voor een geheel eigen productie met een zelf geschreven verhaal. Een verhaal dat zich afspeelt in 1541, het oprichtingsjaar van de schutterij van Margraten. Het schrijverscollectief is erin geslaagd een aansprekend theaterstuk te schrijven met een knipoog naar diverse historische gebeurtenissen en tradities in Margraten. In 2014 gingen de auteurs aan de slag en in 2015 werd al gestart met de repetities. De weg naar de uitvoeringen eind oktober en begin november 2016 was er een van vlijt en discipline. Vanaf september werd twee keer per week gerepeteerd. De deelnemers dienden thuis de teksten te bestuderen. Liederen moesten worden ingestudeerd. De dansclub de Big Girls van Banholt bedacht zelf passende dansen bij de diverse scenes. De filmopnamen en veel technische zaken werden in eigen beheer geregeld. Alle decorstukken werden zelf ontworpen en gefabriceerd. En dan de uitvoeringen zelf. Alle acht voorstellingen waren tot de laatste plek uitverkocht. Zelfs de try out, die eigenlijk zonder publiek zou worden gespeeld, trok op het laatste moment nog meer dan 100 belangstellenden. Het muziek- en theaterstuk dat bol stond van historisch besef, was er een met een moderne allure.  Het was een gezonde mix van toneel, zang, muziek, dans en film. De toeschouwers, want daar draait het uiteindelijk toch om, reageerden verrukt. Commentaren als “dit had ik nooit willen missen” , “boeiend en interessant”, “formidabel en amusant” , “grenzeloos mooi” en meer van dergelijke superlatieven werden regelmatig geuit. Al met al een resultaat waar alle deelnemers voor en achter de schermen  trots op mogen zijn. Het is natuurlijk prachtig om in deze tijd van polarisatie en verdeeldheid een stuk op de planken te brengen met een boodschap van eenheid en verbondenheid. Voor deze boodschap is de put het fysieke symbool. De put is immers door de eeuwen heen een plek van ontmoeting en sociale verbinding geweest. Niet alleen in de kern Margraten, maar overal in onze gemeente.  Ook dat is iets waar met vreugde op kan worden terug geblikt.

Woorden van dank zijn op zijn plaats voor de subsidiënten, sponsoren en de vele vrijwilligers die tot het laatste moment actief zijn geweest. Zonder hen was dit hele spektakelstuk niet mogelijk geweest. Zij allen mogen met voldoening vaststellen, dat hun bijdrage goed is besteed.

Het effect van zo’n gezamenlijke productie is, dat alle deelnemers naar elkaar toegroeien. Of je nu bij de Big Girls hoort of bij MTG, MMK, combo, techniek en dergelijke is dan even niet belangrijk. Je voelt je samen verantwoordelijk en leeft met elkaar mee. Ook daarom denken velen met plezier terug aan D’r Put. Hopelijk inspireert dit meer mensen om zich aan te sluiten bij een van de deelnemende verenigingen. De deur staat in ieder geval open. Ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd in het besef dat we uiteindelijk alleen samen sterk zijn.

HvB