Pers/redactie

Wilt u teksten en afbeeldingen gebruiken voor uw artikel of aankondiging?

U kunt onderstaande teksten en afbeeldingen gebruiken.

Kom geregeld terug voor een update.

Teksten en afbeeldingen vallen onder copyright van Stichting Muziek- en Theaterproducties Eijsden-Margraten.

Theaterproductie “D’r Put” door het Margratens Toneelgezelschap en het Mergelland Mannenkoor

Wie kan zich niet de theaterproductie “Alphons Kuusj” herinneren in 2005 in de geheel omgebouwde oude veiling van Margraten?
Maar liefst 2700 mensen hebben genoten van deze productie . Wij kijken hier nog steeds met veel plezier en vol trots op terug.
Al enkele jaren kriebelt het in beide verenigingen om weer samen een nieuwe productie te starten en men zegt wel eens: “waar rook is, is ook vuur”. Dus er werd een schrijverscomité gevormd en dit comité is vorig jaar gestart met het schrijven van “D’r Put”. Zo is er onderzoek gedaan naar het ontstaan van de schutterij die opgericht werd in 1541 en het gebruik op kermismaandag om 3 x  om de put te lopen met een schutterskoning en koningin. Wat had de geestelijkheid hiermee van doen en hoe ging het volk hiermee om?
Wie spraken er recht en wat was het gevolg. Dit alles wordt verteld in deze schitterende productie met toneel, film, zang en dans. In deze productie zullen meer dan 70 acteurs spelen. Laat je meevoeren – terug  in de tijd – en beleef samen met ons dit verhaal. Wij zijn er van overtuigd dat dit theaterspektakel een onvergetelijk evenement word.

De uitvoeringen zijn op donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober en donderdag 3, vrijdag 4, zaterdag 5, zondag 6 november 2016 in de nieuwe theaterzaal van Oos Heim Margraten.

Voor meer informatie en online kaartverkoop zie website www.drput.nl of onze facebookpagina theaterstukdrput

Tevens zijn kaarten verkrijgbaar bij “Plus Kleijnen” Margraten.

Geacht publiek,

 

Wij nemen u mee naar het jaar 1541 en u valt met de neus in de boter… Jazeker, vandaag is er jaarmarkt in het dorp. De processie is door de velden en straten van Margraten getrokken en alle mensen hebben zich op hun paasbest gekleed. Niet dat dat nu zoveel voorstelde want de kleerkast van de mensen in die tijd was bepaald niet goed gevuld. Het was simpelweg armoe troef. Het viel ook niet mee om met anderhalve koe, een koppel biggen en een handvol kippen, iedere dag de tafel goed gedekt te krijgen. En ieder jaar kwam er wel weer een hongerig mondje bij. Daarbovenop kwam nog het feit dat de heren van Neubourg, waar Margraten in die tijd toebehoorde, ook moesten eten. Het mooiste stuk vlees van de slacht ging vanzelfsprekend naar meneer pastoor. Deze maakte in die tijd de dienst uit. De hel en de duivel bestonden nog en voor de rest was het eigenlijk niet veel anders dan zoals het altijd al geweest is en altijd zal zijn:

Er was liefde en verdriet; geluk en pech…

De jonge ongetrouwde mannen van het dorp speelden een grote rol. Ze hadden wel eens onmin met de jonkheden van de omliggende dorpen en er vielen geregeld harde woorden. Woorden die ook wel eens “op de vuist” werden uitgesproken. Ach, veel anders was er niet te beleven. Ook was het toen een onrustige tijd in de grotere plaatsen zoals Maastricht en Roermond. Een knorrende maag was vaak de reden dat de mensen in opstand kwamen tegen de regerende macht. In Maastricht deed men daar niet zo moeilijk over. Eenieder die zijn boekje te buiten ging werd buiten de stadspoorten gezet of, in de meer ernstige gevallen, terechtgesteld. De buitengeslotenen verzamelden zich in groepen die de omliggende dorpen onveilig maakten en iemand voor een halve gulden zondermeer keelden. Ook het vrouwvolk was niet veilig voor dat schorem. Dat inwoners van die dorpen en nederzettingen dit niet over hun kant lieten gaan moge duidelijk zijn. Dan gebeurt er het ergste wat in een dorp kan gebeuren. Het drinkwater uit de dorpsput is bedorven. Kinderen die ervan drinken worden ernstig ziek. Wie of wat is de veroorzaker van deze ramp…? Dat het allemaal goed is afgelopen, willen wij u nu wel vertellen. Maar hoe deze gebeurtenissen zich, in een spannend verhaal achter elkaar opvolgen, willen wij u laten zien in de theaterproductie “D’r Put”. De voorstelling vindt plaats in ons nieuwe gemeenschapshuis “Oos Heim” te Margraten.

Geach publiek,

 

Veer, numme uch mit nao ‘t jaor 1541. En deer valt mit de naas in de boter. Jaozeker, huj is jaormerrit in ‘t durrep. De broonk haet door de sjtraote van Merregraote getrokke en alle luj hubbe zich op z’n zoondigs aan gedoon. Neet dat dat zoe väöl veursjtilde want bie de luj in de kas honge in dae tied neet väöl van kleier. ‘T waor erremooj troef. Ut veel oach neet mit um mit anderhowf koo, ae paar bagke en en haamfel hoonder edere daag de taofel te digke. En eder jaor kaom d’r ae munneke bie um te vore. Dao kaom noch ins d’r bove op dat de hiëre van Neubourg, oe Merregraote in de tied oonder veel, oach moeste ete en van d’r sjlach ging ummer ‘t sjoënste sjtuk nao meniër pesjtoër. Dae magkde dow d’r deens oët. De hil en d’r duvel bestonge nog. Meh veur de res waor ‘t aegelik neet väöl aandersj es wie ‘t ummer gewaes is en zal zeen.

D’r waor leefde en verdreet, gelök en pech….

De joonkhaed van Merregraote sjpaelde in ‘t durrep eng groëte rol. Ze sjteggelde zich waal ins mit de joonkhaede van de aander durrepe. Väöl aandersj waor  d’r oach neet te doon. Aoch waor ‘t dow aene onrustige tiëd. In de groëter plaatsje es wie Remujn en Mesjtreech waor aene lege maag de raeje um in opsjtaand te komme tege de regerende mach. In Mesjtreech waore ze dao gemekkelik in; aal wat zich neet gedroog woort boëte de sjtadspoort gezat of in ‘t errigste geval terechgesjtild. Zoe gaof ‘t groepe van dat tuug dat de umliegende durrepe aafsjträöpde en dich veur aene howve gölle de sjtroot doorsjnoje. De vrowluj waore oach neet veilig veur dat krapuul. Natuurlik lete de luj oët de durrepe zich neet gewere door dat sjorum. En dan gebäört ut errigste wat d’r in ae durrep gebäöre kint. Ut water van d’r put is bedorreve. Keender were kraank naodat ze van ‘t water gedroonke howwe. Dat ‘t allemaol nog good gekomme is wille veer uch noë wal al vertille, meh wie dat allemaol in zie wirrek gegange is vertille veer nog neet. Dat wil veer uch late zeen in oos nuj gemeinsjapshoës Oos Heim…